Eleri Lloyd

I am a graduate in music from the University of Wales, Cardiff, a Welsh speaking musician who plays not only the concert and lever harps but also the piano as an accompanist of both soloists and choirs. I sing in both Welsh and English, accompanying myself on the harp.

I live in Shropshire and provide music for special functions throughout the West Midlands and Wales. As a harpist I have appeared on BBC television and on the radio as well as the concert platform in this country and abroad. I also have a thriving practice teaching the harp and the piano.

I am able to provide music suitable for any occasion, formal or informal, and am happy to discuss any requirements that people may have, including arranging existing music to suit the harp.

 

’Rwy’n Gymraes a raddiodd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, yn gerddor sydd yn delynores profiadol efo’r delyn pedal a’r delyn ‘lever.’ Dwi hefyd yn canu efo’r delyn yn y Gymraeg a Saesneg, ac hefyd yn unawdydd. Yn ogystal ’rwy’n bianydd sydd wedi cyfeilio i unigolion a chorau.

Ar hyn o bryd ’rwy’n byw ger Amwythig ac mae gennyf brofiad eang fel telynores ar gyfer amgylchiadau arbennig drwy Gymru a Chanolbarth Lloegr. ‘Rwyf wedi perfformio ar y teledu ac ar y radio yn ogystal a llwyfannau cyngherddau yn y wlad hon a thramor. Mae gennyf nifer o ddisgyblion telyn a’r piano.

Gallaf baratoi ac addasu cerddoriaeth ar gyfer y delyn at unrhyw achlysur, ffurfiol neu anffurfiol, ac yn ddigon hapus i drafod unrhyw ofynion cerddorol.