Eleri Lloyd

Mae Eleri Lloyd sy’n Gymraes a raddiodd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, yn gerddorwraig talentog sy’n chwarae nid yn unig telyn bedal a thelyn gwerin, ond y piano, yr organ ac yn gantores soprano.

Ar hyn o bryd mae’n byw yn Sir Amwythig ac yn paratoi cerddoriaeth ar gyfer achlysuron arbennig yng Ngymru a Chanolbarth Dwyreiniol Lloegr. Fel telynores mae wedi bod ar deledu BBC ac ar y radio yn ogystal a llwyfannau cyngherddol. Gall baratoi cerddoriaeth sy’n addas ar gyfer unrhyw achlysur, ffurfiol ac anffurfiol, ac y mae’n ddigon hapus I drafod unrhyw anghenion yn ogystal a threfnu cerddoriaeth ar gyfer y delyn.